Nová akcia

27.10.2011 11:54

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.